Monthly Archives:september 2017

Od admin

Cena Natura2000 – 2018

Už len niekoľko dní ostáva na podanie návrhov do súťaže o cenu NATURA 2000 (NATURA 2000 AWARD)
Source: MZP

Od admin

Poďakovanie za účasť na hodnotiacej misii (22.-23.08.2017) v Národnom parku Poloniny

V súvislosti s konaním hodnotiacej misie nezávislého experta Rady Európy Prof. Ushera v dňoch 22.-23.08.2017 v Národnom parku Poloniny (NP Poloniny) ďakujeme zúčastneným za aktívnu pomoc na programe, ktorý koordinovala Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR)
Source: MZP

Od admin

Ukrajinskí experti diskutovali na rezorte o tvorbe sústavy Natura 2000 na Slovensku

Delegácia ukrajinských expertov v oblasti ochrany prírody a krajiny navštívila dňa 6. septembra 2017 Ministerstvo životného prostredia SR, aby sa v rámci projektu „Podpora Ukrajiny pri aproximácii environmentálneho acquis Európskej únie“ stretla so zástupcami sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny a sekcie environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov.
Source: MZP