Nezameniteľné označenie exemplárov vtákov CITES a nová povinnosť pre chovateľov v súvislosti s vydanou licenciou na distribúciu krúžkov.

Od admin

Nezameniteľné označenie exemplárov vtákov CITES a nová povinnosť pre chovateľov v súvislosti s vydanou licenciou na distribúciu krúžkov.

Vtáky narodené a odchované v zajatí, ako aj iné vtáky narodené v kontrolovanom prostredí sa podľa zákona označujú jedinečným a nedeliteľným uzavretým krúžkom umiestneným na nohe.
Source: MZP

Od admin

Cena Natura2000 – 2018

Už len niekoľko dní ostáva na podanie návrhov do súťaže o cenu NATURA 2000 (NATURA 2000 AWARD)
Source: MZP

Od admin

Poďakovanie za účasť na hodnotiacej misii (22.-23.08.2017) v Národnom parku Poloniny

V súvislosti s konaním hodnotiacej misie nezávislého experta Rady Európy Prof. Ushera v dňoch 22.-23.08.2017 v Národnom parku Poloniny (NP Poloniny) ďakujeme zúčastneným za aktívnu pomoc na programe, ktorý koordinovala Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR)
Source: MZP

Od admin

Ukrajinskí experti diskutovali na rezorte o tvorbe sústavy Natura 2000 na Slovensku

Delegácia ukrajinských expertov v oblasti ochrany prírody a krajiny navštívila dňa 6. septembra 2017 Ministerstvo životného prostredia SR, aby sa v rámci projektu „Podpora Ukrajiny pri aproximácii environmentálneho acquis Európskej únie“ stretla so zástupcami sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny a sekcie environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov.
Source: MZP

Od admin

Perspektívy slovensko-nórskej bilaterálnej spolupráce

Delegácia ministerstva životného prostredia sa pod vedením štátneho tajomníka Norberta Kurillu zúčastnila trojdňovej pracovnej cesty v Nórskom kráľovstve.
Source: MZP

Od admin

UPOZORNENIE týkajúce sa zoznamu geneticky modifikovaných petúnií zachytených na trhu v Slovenskej republike

ktoré boli testované v Národnom referenčnom laboratóriu pre GMO a výsledky analýzy preukázali prítomnosť genetickej modifikácie Slovenská inšpekcia životného prostredia odobrala vzorky kvetov, ktoré koncový predajca predával pod názvom Amore Purple Heart a Cascadia Rim Magenta.
Source: MZP

Od admin

Tábor ochrancov prírody 2017

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny – Ústredný výbor (ÚV SZOPK), Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) Liptovský Mikuláš, Štátna ochrany prírody SR (ŠOP SR) – Správa NP Malá Fatra a Obecný úrad Terchová organizovali 53. ročník celoslovenského tábora ochrancov prírody, ktorý sa konal v Kempingu Belá – Nižné Kamence v dňoch 9. – 14. júla 2017, za účasti 91 účastníkov, z toho 13 z Českej republiky.
Source: MZP

Od admin

Údaje pre výpočet trhového podielu a zberového podielu pre výrobcov vyhradeného výrobku na rok 2017

Ministerstvo životného prostredia SR zverejňuje údaje pre výpočet trhového podielu a zberového podielu pre výrobcov vyhradeného výrobku na rok 2017 (183 KB).
Source: MZP

Od admin

Zoznam petúnií zachytených na trhu

Slovenská inšpekcia životného prostredia zverejnila zoznam petúnií zachytených na trhu Slovenskej republiky
Source: MZP