APLIKÁCIA EVOD

EVOD je online aplikácia, ktorá slúži na elektronickú evidenciu odpadov, podávanie ohlásení pre príslušné úrady a archiváciu údajov. EVOD je moderné cloud-ové riešenie pre efektívne a jednoduché riadenie evidencie

Potrebujem EVOD?

Každý držiteľ odpadu, obchodník a sprostredkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch, množstve odpadov a o nakladaní s nimi. Ak prekročíte limit stanovený vo vyhláške je nutné tieto údaje ohlasovať príslušným orgánom štátnej správy nato určenom formulári.

Prečo sme vznikli:

Cieľom aplikácie je efektívne riadenie týchto povinností vyplývajúcich zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch) a z vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Pomocou aplikácie to zvládnete rýchlo, jednoducho a efektívne.

Prístupnosť

Prístup 24 hodín denne na app.evod.sk

Žiadne inštalácie

Žiadna inštalácia programov, aplikácia je dostupná vo webovom prehliadači

Neobmedzený počet užívateľov

Neobmedzený počet užívateľov (s rozličnými úrovňami užívateľských práv)

Legislatíva

Vždy zabezpečený súlad s aktuálnou legislatívou

Cloud

Dáta bezpečne uložené v dátovom centre – Cloudové riešenie

Podpora

Technická a legislatívna podpora

Vyskúšajte EVOD

Chcete vidieť ako aplikácia funguje? Vyskúšajte jej demo verziu

// // Vyskúšať

Novinky

Novinky z www.minzp.sk

Od Service jan 20, 2023

Archived

3 letter engraving ideas, cancel fonepaw subscription, jean heather car accident, ecclesiastes 11 tpt, ethnicity and crime statistics uk 2020, ka

Od admin sep 22, 2017

Nezameniteľné označenie exemplárov vtákov CITES a nová povinnosť pre chovateľov v súvislosti s vydanou licenciou na distribúciu krúžkov.

Vtáky narodené a odchované v zajatí, ako aj iné vtáky narodené v kontrolovanom prostredí sa podľa zákona označujú jedinečným a nede

Od admin sep 12, 2017

Cena Natura2000 – 2018

Už len niekoľko dní ostáva na podanie návrhov do súťaže o cenu NATURA 2000 (NATURA 2000 AWARD) Source: MZPRelated: shelby county, tenness

Od admin sep 8, 2017

Poďakovanie za účasť na hodnotiacej misii (22.-23.08.2017) v Národnom parku Poloniny

V súvislosti s konaním hodnotiacej misie nezávislého experta Rady Európy Prof. Ushera v dňoch 22.-23.08.2017 v Národnom parku Poloniny (NP