O nás

Aplikáciu EVOD poskytuje spoločnosť  E.P.A. spol. s.r.o. – environmentálna poradenská agentúra, ktorá v Slovenskej republike pôsobí od roku 1997. Poskytujeme konzultačno-poradenskú činnosť pre firmy v oblasti životného prostredia a to najmä v oblasti odpadového hospodárstva.

Aplikácia EVOD je novinkou na trhu, ktorá slúži najmä na elektronickú evidenciu odpadov, evidenciu sprievodných listov nebezpečných odpadov či tvorbu identifikačných listov nebezpečných odpadov.