Archív autora: admin

Od admin

Výzvu ministra L. Sólymosa Deň pre Dunaj prijalo takmer 40 samospráv

Bratislava, 19. jún 2017 – Spojiť sa pre Dunaj a vyčistiť jeho brehy, ale aj okolie miest a obcí v jeho blízkosti. Týmito slovami adresoval výzvu minister životného prostredia László Sólymos predstaviteľom samospráv v povodí Dunaja, aby sa zapojili do aktivít, ktorých cieľom je čistejšie a zelenšie Slovensko. Podporu tejto iniciatíve už envirorezortu ohlásilo 36 samospráv.
Source: MZP

Od admin

Za necelý rok sa riešenie skládky vo Vrakuni pohlo ďalej ako za celé desaťročia

Obyvatelia Rovinky, Dunajskej Lužnej, Mostu pri Bratislave a Miloslavova nie sú ohrození kontaminovanou podzemnou vodou z toxickej skládky vo Vrakuni. Na tlačovej konferencii to vyhlásil minister životného prostredia László Sólymos. Minister zároveň informoval, že zdroje pitnej vody na Žitnom ostrove nie sú ohrozené. Rezort životného prostredia intenzívne pracuje na eliminácii vplyvu skládky na životné prostredie. Predpokladá, že so sanáciou skládky sa začne po úspešnom ukončení verejného obstarávania. Minister zároveň vyzval politikov zapojených do kampane v župných voľbách, aby z témy nevytĺkali politický kapitál a nešírili medzi obyvateľmi paniku.
Source: MZP

Od admin

17. júna si význam Dunaja pripomenieme v Gabčíkove

Srdečne Vás pozývame na podujatie Danube Day 2017, ktoré sa uskutoční v areáli vodnej elektrárne Gabčíkovo v sobotu 17. júna 2017
Source: MZP

Od admin

Prestížna cena Michela Batissa pre CHKO Poľana

Riaditeľka Správy Chránenej krajinnej oblasti a biosférickej rezervácie Poľana Vladimíra Fabriciusová si včera na 29. zasadnutí Medzinárodnej koordinačnej rady programu Človek a biosféra v ústredí UNESCO v Paríži prevzala prestížnu cenu Michela Batissa za najlepší manažment biosférickej rezervácie. Cena predstavuje ocenenie celosvetového významu a udeľuje sa každoročne jednému vybranému kandidátovi na základe nominácií zo všetkých členských štátov UNESCO.
Source: MZP

Od admin

Dobročský prales obhájil prestížne ocenenie Európsky diplom

Bratislava, 9. jún 2017 – Národná prírodná rezervácia Dobročský prales v územnej pôsobnosti Správy Chránenej krajinnej oblasti – Biosférickej rezervácie Poľana je vynikajúcim príkladom spolupráce ochranárov envirorezortu, lesníkov, akademickej obce či tretieho sektora na Slovensku. Takto zhodnotil aktuálne plnenie kritérií Európskeho diplomu priamo na mieste expert Rady Európy Robert Brunner. Dobročský prales tak spĺňa podmienky pre opätovné udelenie Európskeho diplomu pre chránené územia na ďalšie desaťročné obdobie.
Source: MZP

Od admin

Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici je víťazom 14. ročníka súťaže MÚZEUM ROKA/GALÉRIA ROKA 2016.

Riaditeľ múzea Jozef Labuda si prebral ocenenie z rúk ministra kultúry Mareka Maďariča v utorok 6. júna 2017.
Source: MZP

Od admin

Envirorezort podporí projekty samospráv v najmenej rozvinutých okresoch Slovenska

Minister životného prostredia László Sólymos a splnomocnenec vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin navštívili Rožňavu, ktorá je jedným z 12 regiónov s vysokou mierou nezamestnanosti. Zhodli sa na potrebe podpory projektov, ktorá bude smerovať na zlepšenie životného prostredia a života ľudí, a to výstavbou kanalizácií, čistiarní odpadových vôd alebo budovaním efektívneho odpadového hospodárstva. Rezort životného prostredia plánuje na to využiť finančné prostriedky Európskej únie i Environmentálneho fondu.
Source: MZP

Od admin

Norbert Kurilla sa v Helsinkách zúčastnil celosvetového fóra k obehovej ekonomike

Štátny tajomník MŽP SR N. Kurilla sa v dňoch 5. – 6. júna 2017 vo fínskych Helsinkách zúčastnil prvého celosvetového fóra k obehovej ekonomike – World Circular Economy Forum 2017. Vyše 1700 zástupcov medzinárodných organizácií, inštitúcií, vlád, národných parlamentov, priemyslu, inovačných spoločností, miest, mimovládnych organizácií z viac ako 100 krajín celého sveta diskutovalo o výzvach, prínosoch obehovej ekonomiky a možných riešeniach, ktoré by urýchlili prechod na obehovú ekonomiku.
Source: MZP

Od admin

Sprístupnili maľby a klenby budovy sídla Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPAJ) v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR sprístupnili pre verejnosť zrekonštruované klenby a maľby v budove sídla organizácie. Kompletnou rekonštrukciou zároveň prešli vnútorné a vonkajšie priestory budovy múzea za účelom environmentálneho vzdelávania. Rekonštrukcia týchto priestorov v celkovej výške takmer 9,6 milióna EUR bola hradená z Operačného programu Životné prostredie a zo zdrojov ministerstva. Minister životného prostredia László Sólymos označil priestor za unikátny a vyjadril presvedčenie, že environmentálna výchova na Slovensku týmto dostáva nový impulz do ďalších rokov.
Source: MZP

Od admin

So štyrmi prvými miestami v súťaži Mladých reportérov pre životné prostredie dosiahlo Slovensko svetový úspech

Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia vyhlásila Nadácia pre environmentálne vzdelávanie so sídlom v Kodani výsledky medzinárodnej súťaže. Slovensko so ziskom 4 prvých a 2 druhých miest dosiahlo mimoriadny úspech a počtom „zlatých medailí“ sa stalo najúspešnejšou z 34 krajín z celého sveta.
Source: MZP