Archív autora: admin

Od admin

Medzinárodný deň Dunaja

V júni 1994 zástupcovia podunajských krajín podpísali v Sofii „Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja“. Slovenská republika ratifikovala Dohovor koncom roka 1997 a do platnosti vstúpil v októbri 1998.
Source: MZP

Od admin

Minister Jozef Medveď preskúma zákonnosť rozhodnutia vo veci lesohospodárskych opatrení v Tichej a Kôprovej doline

Minister životného prostredia Slovenskej republiky Jozef Medveď vydal pokyn na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia ministerstva, ktorým boli Štátnym lesom Tatranského národného parku (TANAPU) povolené výnimky na vykonávanie lesohospodárskych opatrení na území Národnej prírodnej rezervácie Kôprová dolina a Národnej prírodnej rezervácie Tichá dolina.
Source: MZP

Od admin

Minister Jozef Medveď odovzdal environmentálne osvedčenia

Minister životného prostredia Slovenskej republiky Jozef Medveď dnes, 15. júna 2010, na slávnostnom otvorení medzinárodnej konferencie Technika ochrany prostredia 2010 v Častej – Papierničke, odovzdal osvedčenia o registrácii v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) a osvedčenia o udelení práva používať národnú environmentálnu značku „Environmentálne vhodný produkt“.
Source: MZP

Od admin

Svetový deň životného prostredia

V sobotu, 5. júna 2010, si Slovensko spoločne s celým svetom opäť pripomenie Svetový deň životného prostredia. Je spomienkou na prvú konferenciu Organizácie Spojených národov (OSN) o životnom prostredí, ktorá sa konala 5. – 16. júna 1972 vo švédskom Štokholme.
Source: MZP

Od admin

Dedina roka 2009

Na konferencii „Ako ďalej, dedina…“ v marci tohto roku bol vyhlásený už 5. ročník súťaže Dedina roka.
Source: MZP