Archív autora: admin

Od admin

Deň otvorených dverí u geológov

Príďte aj s deťmi, zažijete deň plný hier a zaujímavostí zo sveta geológie.
Source: MZP

Od admin

Upozornenie pre výrobcov vyhradených výrobkov

Ministerstvo životného prostredia SR do vzniku koordinačného centra zriadilo podľa § 31 od. 11 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch klientskú linku pre obce, pôvodcov odpadu a držiteľov odpadu.
Source: MZP

Od admin

Informácia o konaní skúšky na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie odborného poradenstva v oblasti IPKZ

Komisia MŽP SR na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie odborného poradenstva v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia bude zasadať v prvej polovici novembra 2016. Vyzývame záujemcov o získanie odbornej spôsobilosti v oblasti IKPZ o zaslanie žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
Source: MZP

Od admin

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu Prechod na zelené hospodárstvo

V Bratislave sa 6. až 7. septembra uskutoční najvýznamnejšie medzinárodné podujatie, ktoré organizuje Ministerstvo životného prostredia SR v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Konferencia „Prechod na zelené hospodárstvo – Transition to the Green Economy (T2gE)“ začína v utorok (6. 9.) o 9:30 v hoteli Saffron.
Source: MZP

Od admin

Upozornenie na vybrané požiadavky právnych predpisov vo veciach ochrany ovzdušia platné od 1. januára 2016

Toto upozornenie sa týka požiadaviek právnej úpravy ochrany ovzdušia, ktoré vyplývajú z nasledujúcich vykonávacích predpisov a ktoré nadobudli platnosť 1. 1. 2016:
Source: MZP

Od admin

Slovenská dedina sa v Európe nestratí.

V 11. ročníku súťaže o Európsku cenu obnovy dediny 2010 súťažila medzi 30 súťažiacimi z 11 krajín Európy aj slovenská obec Dobrá Niva (okres Zvolen).
Source: MZP

Od admin

Prezident SR dnes odvolal ministra životného prostredia Jozefa Medveďa

Prezident Ivan Gašparovič dnes (30. júna) odvolal ministra životného prostredia Jozefa Medveďa z funkcie.
Source: MZP

Od admin

Environmentálne a zdravotné indikátory Slovenskej republiky

Prácu Environmentálne a zdravotné indikátory Slovenskej republiky zverejní zajtra na svojej webovej stránke Štátny geologický ústav Dionýza Štúra ŠGÚDŠ).
Source: MZP