Perspektívy slovensko-nórskej bilaterálnej spolupráce