Údaje pre výpočet trhového podielu a zberového podielu pre výrobcov vyhradeného výrobku na rok 2017